Početna stranica Podrška korisnicima
Rok za prijavljivanje je 30. Novembar 2011, dodela nagrada ce se odrzati u Maju 2012.

Uslovi i cene

 

Da bi se projekat uspešno sproveo potrebno je da preduzeće ima najmanje 8 zaposlenih koji su u radnom odnosu najmanje godinu dana.

Svako preduzeće učesnik u projektu dobija pojedinačan izveštaj o zadovoljstvu zaposlenih u svom preduzeću, sa kvantitativnom i kvalitativnom analizom, kao i potencijalne tačke unapređenja zadovoljstva zaposlenih.

Mikro preduzeća dobijaju pojedinačan izveštaj o zadovoljstvu zaposlenih u svom preduzeću, sa kvantitativnom i kvalitativnom analizom, kao i potencijalne tačke unapređenja zadovoljstva zaposlenih.

Minimalni uzorak zaposlenih za istraživanje

Za učešće u projektu Najbolji poslodavac, potreban je sledeći uzorak, u zavisnosti od broja zaposlenih:

Broj zaposlenihMinimalan uzorak
8-19100%
20-5080%
51-10070%
101-25060%
251-500 40%
501-1000 35%
1001-4000 30%
4000 i više 25%

Cene sprovođenja istraživanja
* Sve cene su navedene bez PDV-a.

Zatvori